ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ กรุงเทพฯ นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)