ภาพข่าว

  รองอธิบดีฯ ให้โอวาท พนักงานราชการบรรจุใหม่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ๑๖ ราย ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ)  พนักงานคุมประพฤติ  เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานพินิจ และเจ้าพนักงานธุรการ  ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๑) กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)