ภาพข่าว

  โครงการสัมมนา "ทิศทางการบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๐ กันนายน ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างพลังองค์กรสู่การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน" ในโครงการสัมมนา "ทิศทางการบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑" โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ิ นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวคิดเพื่อการพัฒนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ร่วมกับ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ และนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต และมอบเป็นนโยบายขับเคลื่อนงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกด้วย

51
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)