ภาพข่าว

  โครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

(วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจฯ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการ องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” (Knowledge And Experience To Happiness) โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรู้จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ต่อมา เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน วันวานแห่งความพากเพียร สู่วันเกษียณแห่งความภาคภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐๔ ท่าน ทั้งนี้ ในส่วนของกรมพินิจฯ มีผู้เกษียณอายุราชการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

53
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)