ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อหารือและวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)