ภาพข่าว

  การประชุมการพัฒนาระบบการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงและกระทำผิดซ้ำ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงและกระทำผิดซ้ำ เพื่อการเตรียมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ที่เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง และจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบให้เห็นภาพรวมทั้งหมดและทิศทางของกระบวนการจัดการ รวมทั้งแผนระยะยาวในการดูแลเด็กและเยาวชนต่อไป  ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)