ภาพข่าว

  โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูล เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าแพ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยกระทรวงยุติธรรมมีเป้าหมายในการลดปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานให้บริการด้านงานยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ อาทิ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยคลินิกยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ ณ วัดสวนเทศ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ด้วย

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)