ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ อวยพรปีใหม่ กรมบัญชีกลาง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( 17 มกราคม 2561 ) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าอวยพร นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)