ภาพข่าว

  ประชุมหารืองานก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน (แบบต่อเติม) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารืองานก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน (แบบต่อเติม) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เพื่อพิจารณารูปแบบงานก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตันฯ ติดตามความก้าวหน้าและเพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ   โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา R 908  และคณะ ผู้อำนวยการออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สถาปนิก กองออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ  ชั้น 5  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพ


 

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)