ภาพข่าว

  การสัมมนานักบริหารระดับสูง เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (22 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา         รองอธิบดีกรมพินิจฯ เข้าร่วมการสัมมนานักบริหารระดับสูง เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team"            เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารส่วนราชการในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เน้นย้ำบทบาทของผู้นำในการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู้หลักการบริหารราชการแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)