ภาพข่าว

  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ) นายอภิชาต จารุศิริ  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นมิตร มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และหารือแนวทางในการวางแผนทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพ

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)