ภาพข่าว

  การประชุมติดตามผลการดำเนินงานระหว่างกรมพินิจฯ กับ UNICEF

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกรมพินิจฯ กับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมี Mr. Juan Santander, Deputy Representative (รองผู้แทน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ) Mrs. Beena Kuttiparambil, Chief Adolescent Development and Participation Section (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นมิตร มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และหารือแนวทางในการวางแผนทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)