ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกเยาวชนแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ในครั้งนี้ด้วย

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)