ภาพข่าว

  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ ณ ห้องรับรอง กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤิทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี   นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในโครงการฯ มี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม "เสริมสร้างแรงบันดาลใจใช้วิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ก้าวไกล" โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "4 สิ่งที่เยาวชนพึงมีในยุค 4.0 : รอบรู้วิทยาศาสตร์ เป็นปราชญ์จิตสาธารณะ น้อมศิระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ทันเสียงในใจตน" โดย อาจารย์อู๋ - วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด โปรดิวเซอร์ชื่อดัง และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "พลาดแล้วไม่เป็นไร เริ่มต้นใหม่ด้วยใจแกร่ง" โดย เบส – อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดชื่อดัง และการทัศนศึกษา ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. กิจกรรม "ตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจและสองมือ" ปีที่ 4 โดยเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 3. กิจกรรม "ตามรอยและยึดถือศาสตร์เลื่องลือองค์ภูมิพล" โดยนำเด็กและเยาวชนไปทัศนศึกษาศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้มีเด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 185 คน

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)