ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( 31 มกราคม 2561 ) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 โดยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม และได้มอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในปี 2561 นี้ ในที่ประชุมได้หารือพิจารณาเลือกสถานที่จัดการแข่งขัน ประเภทของกีฬา รูปแบบการจัดงาน และกำหนดชื่องาน เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯและผู้บริหารกรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)