ภาพข่าว

  พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนากระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง” (Coaching and Mentoring) รุ่นที่ 2

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนากระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง” (Coaching and Mentoring) รุ่นที่ ๒และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานพินิจ


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)