ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)