ภาพข่าว

  การประชุมจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์กร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์กร เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแนบประกอบการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)