ภาพข่าว

  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม และได้มอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในปี ๒๕๖๑ นี้ ในที่ประชุมได้หารือและให้คณะทำงานแต่ละคณะรายงานความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)