ภาพข่าว

  “บทเพลงแห่งสายน้ำ ณ เขื่อนของพ่อ” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลในโครงการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “บทเพลงแห่งสายน้ำ ณ เขื่อนของพ่อ” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ    จัดโดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนำทักษะทางด้านดนตรีมาแข่งขันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการนำดนตรีเข้ามาช่วยในการบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการผ่อนคลายความเครียด และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถต่อสาธารณะ ดังวิสัยทัศน์ของกรมพินิจฯ ที่ว่า เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทเพลงไทยสากล

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี

          ประเภทเพลงลูกทุ่ง

          ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี

          รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

          รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์

          ประเภทแดนซ์เซอร์

          ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี

          รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์

          รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

รางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี

รางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์

รางวัลนักร้องไทยสากลชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี

รางวัลนักร้องไทยสากลหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี

รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

รางวัลเบสยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

รางวัลกีตาร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น

รางวัลคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น

รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี

รางวัลเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 สงขลา

สำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ซึ่งจะจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 


69
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)