ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้า

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (30 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้า กับมูลนิธิปั้นเด็กดี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจาตุรันต์  วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และประธานมูลนิธิปั้นเด็กดี เป็นประธานร่วมในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวกัญญณัฎฐ์  สิริธารเบญจกุล รองประธานมูลนิธิปั้นเด็กดี กรรมการผู้จัดการอินเนอร์ คาเฟ่  และกรรมการผู้จัดการร้านกาแฟชาวดอย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

               วัตถุประสงค์ในการลงนามในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างงานสร้างอาชีพ "บาริสต้า" และส่งเสริมฝึกฝนทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อเข้าถึงตลาดแรงงาน และเป็นแรงงานที่มีศักยภาพและมีทัศนคติเชิงบวกในด้านการทำงานเพื่อสังคม เสริมสร้างทักษะทางอาชีพ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สนับสนุน และส่งเสริมการมีงานทำของเยาวชนและมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวให้เยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ให้เยาวชนสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาที่มากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีต่อชาติในอนาคต ตลอดจนสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ดึงเอาศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเติมเต็มความรักและกำลังใจให้กับเยาวชน และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและทัศนคติที่มีต่อครอบครัวและสังคมต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2564 ซึ่งความร่วมมือที่ลงนามในวันนี้ จะผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

 


45
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)