ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ ให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ  ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๙  ท่าน ณ ห้องสำนักอธิบดี กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)