ภาพข่าว

  จบลงอย่างสวยงาม…กับ“การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561” (MOJ GAMES 2018)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561” (MOJ GAMES 2018) ซึ่งในปีนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโทนวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว, นายวิทยา สุริยะวงค์ และนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ 1 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ 2 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้ง 10 หน่วยงาน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานมีการเดินขบวนพาเหรด นำโดยวงโยธวาทิตจากเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ทัพนักกีฬา และทัพกองเชียร์ของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่สนามด้วยความอลังการ ในงานนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วย ตามด้วยขบวนพาเหรดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามลำดับ ดังนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และปิดท้ายขบวนพาเหรดโดยกรมพินิจฯ (เจ้าภาพ)

หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เป็นการแสดงของเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ในชุด “นาฏยมวยไทย รวมใจสามัคคี น้องพี่ยุติธรรม” และการแสดงของเยาวชนหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี ในชุด “ร้อยลีลา บ้านนาชวนฝัน พร้อมกันก้าวไกล” จากนั้นเป็นกิจกรรมเปิดตัว Super Burn Calories 2018 ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะสวมเครื่อง Garmin ซึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหวและปริมาณการเผาผลาญพลังงานและแคลอรี่ โดยผู้ที่มีการเผาผลาญแคลอรี่สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้ จากนั้นเป็นการเปิดตัว Star of Justice ของทั้ง 10 หน่วยงาน โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ด้วย 

ต่อมาเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮ โดยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม, Star of Justice, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬาฮาเฮ 3 ประเภท ได้แก่ 1. รางสามัคคี 2. มหกรรมกีฬามหาสะดุด และ 3. ตามล่าก้อนขุมทรัพย์ ตามมาด้วยการแข่งขันกรีฑา ประเภท 400, 200 และ 100 เมตร ประเภทชาย - หญิง และปิดท้ายกิจกรรมภาคเช้าด้วยการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างกรมพินิจฯ พบกับ กรมบังคับคดี


นอกจากนี้ ในภาคบ่ายมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ และเชียลีดเดอร์ของแต่ละหน่วยงาน สร้างสีสรรและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพปี 2562 และพิธีปิดการแข่งขัน โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  เสริมสร้างความรักความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่เพื่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น ชื่นมื่น เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ และจบลงอย่างสมบูรณ์ โดยเจ้าภาพในปีต่อไป ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

63
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)