ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ MOU ร่วมกับสโมสรกีฬาบีบีจี กลุ่มเซ็นทรัล และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ใน “โครงการให้โอกาส สร้างคน” BBG Young Table Tennis

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการให้โอกาส สร้างคน” BBG Young Table Tennis  ระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจี กลุ่มเซ็นทรัล และกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี, นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล และนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามด้วย ณ ห้องประชุมลาดพร้าว ๑ – ๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ๑ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และข้าราชการกรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ของการลงนามฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต ตลอดจนเป็นการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยได้ริเริ่มโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งทางสโมสรกีฬาบีบีจีได้นำผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่เด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี


43
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)