ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการประเมินและการบำบัดทางจิตวิทยาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการประเมินและการบำบัดทางจิตวิทยาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักจิตวิทยา จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา, ศูนย์ฝึกฯ มุทิตา, ศูนย์ฝึกฯ อุเบกขา, ศูนย์ฝึกฯ ปรานี, ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร, ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง, ศูนย์ฝึกฯ เขต๑-๙ และศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน และโรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวคิดและทฤษฎีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด โดย ดร.โชติมา สุรฤทธิธรรม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ หัวข้อ นิติจิตวิทยาในต่างประเทศกับการปรับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในประเทศไทย โดย นางสาวดิษยา มีเพียร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นจากการประเมินและการบำบัดทางจิตวิทยา, การนำเสนอเทคนิคการให้รางวัลกับความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน และกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์แผนแก้ไขฯ (จว.๐๔) แผนฝึกและอบรมฯ (จว.๐๕) เพื่อนำไปสู่การพัฒนา


9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)