ภาพข่าว

  โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจตุรัส (บ้านกอก) และเป็นประธานเปิดงานเน็ตประชารัฐบ้านปากคันฉู พร้อมแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน และการขยายผลการใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐต่อจากนั้น เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บึงละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

              นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงบูธของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต 3 จ.นครราชสีมา และนายธนเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ  จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)