ภาพข่าว

  ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง กรมพินิจฯ คว้ารางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ ในการแข่งขันสวดสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กรมพินิจฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ ในการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน รอบชิงชนะเลิศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) กรุงเทพฯ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย และวัดกระทุ่ม(เสือปลา) โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่เด็กและเยาวชน ให้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคี และเป็นคนดีในสังคม จากการแข่งขันดังกล่าวศูนย์ฝึกฯบ้านบึง ได้ลำดับที่ 6 (จากทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 9 ทีม) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ เข้ารับโล่รางวัลจากพระพหรมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพฯ ประธานในพิธี และรับเกียรติบัตรจากนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ในการนี้ นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯบ้านบึง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนด้วย ทั้งนี้ เยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายล้วน และเป็นตัวแทนระดับจังหวัด(ชลบุรี) ไปประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 13 ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า เยาวชนชายศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายล้วน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว

33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)