ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


         วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูย์ฝึกฯ บ้านกรุณา นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายนนี้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น ๗ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)