ภาพข่าว

  กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ร่วมลงนามกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.30 น. กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร 5 หน่วยงาน ร่วมลงนามความร่วมมือและกล่าวแสดงเจตนารมณ์และแนวทางความร่วมมือ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องรับรอง กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการประเมินสมรรถนะและการรับรองสมรรถนะของบุคลากร ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)