ภาพข่าว

  เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ที่สำคัญเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร


25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)