ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, กศน.อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง, วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมัน, สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 จังหวัดระยอง, หอการค้าจังหวัดระยอง, กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดระยอง, โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง, โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง, บริษัทดีเอส รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด, บริษัทบางรัก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, กลุ่มธุรกิจเอ็มไฟท์กรุ๊ป, สวนสุภัทราแลนด์, ร้าน Coffee Zone Classic, รัชดากานต์ปั๊มแก้ส และร้านลูกหว้ากาแฟสด, ชุมชนเกาะช้างทอฝัน, เรือนจำกลางระยอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง  สำหรับโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)