ภาพข่าว

  การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่และลงพื้นที่พบเยาวชนในพื้นที่สถานประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (28 มิถุนายน 2561) คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (การประเมินขั้นตอนที่ 2) ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชนและการติดตามภายหลังปล่อยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสุนทร เสาร์ทอง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมพินิจฯ ร่วมชี้แจงการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่และลงพื้นที่พบเยาวชนที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยตามผลดำเนินการในโครงการ ในพื้นที่สถานประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์


19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)