ภาพข่าว

  สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่านการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) ปี 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วานนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” Changing: Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management จัดโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมอบกิตติกรรมประกาศแก่สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่านการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) ปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 18 แห่ง โดยในปีนี้ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ (ประเภท Accreditation) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส  และหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯซ้ำ (ประเภท Re-Accreditation) จำนวน 17 แห่ง ได้แก่

1.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

2.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

3.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

4.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

5.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

7.           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

8.           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

9.           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

10.      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

11. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

    12. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร                                

    13. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

    14. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    15. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 ราชบุรี

    16. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี


    17. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์


42
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)