ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน บูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ระหว่าง 8 หน่วยงาน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงานถึงการจัดพิธีลงนามและกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่ง 8 หน่วยงานที่ร่วมลงนามด้วย ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ 1 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ 2 และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ 3 อีกทั้งผู้บริหารและข้าราชการกรมพินิจฯ ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถนำไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐในด้านต่างๆ ได้เท่าเทียมกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)