ภาพข่าว

  ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุธรรม ได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ทั้งในการบริหารจัดการด้านสถานที่ควบคุมและการดูแลบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเด็กและเยาวชนทุกคน โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)