ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจาก สโมสรไลออนส์ เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจาก ไลออน พรรณลักษณ์ ศรีกิติเกษม ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐-ดี และ ไลออน พฤฒิยา ฉายชูผล นายกสโมสรไลออนส์ตากสิน เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือของมูลนิธิ โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ  นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ๓ และคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้านสวัสดิการ การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู การจัดการศึกษาอบรมและการฝึกวิชาชีพ เป็นกองทุนใช้หมุนเวียนสำหรับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิดที่มีความประพฤติไม่เสียหายมากได้ยืมใช้ชั่วคราวเพื่อการประกันตัวระหว่างการสอบสวน และการพิจารณาคดี นอกจากนี้ มูลนิธิยังให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกและอบรมฯ ของกรมพินิจฯ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูชั่วคราวแก่เด็กหรือเยาวชนที่ไร้ญาติขาดที่อยู่อาศัย และไร้ที่พึ่งภายหลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่สังคม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินการหารือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป


23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)