ภาพข่าว

  โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (24 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สำหรับผู้ที่ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทั่วไป จะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวจิตอาสา6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)