ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( 27 สิงหาคม 2561 ) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

        สำหรับโครงการการสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอัตลักษณ์บุคคลที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทย

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)