ภาพข่าว

  ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ . นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพของความเป็นเด็กและเยาวชน ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวพรนภา มีชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๖ ห้องประชุมสำนักอธิบดีฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)