ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนและโครงการดำเนินงานในการนำเครือข่ายมามีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

                โดยบันทึกข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี, เรือนจำกลางชลบุรี, เรือนจำพิเศษพัทยา, ทัณฑสถานหญิงชลบุรี, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยเทคนิคบางแสน,เทศบาลเมือง หนองปรือ, มูลนิธิเอ - ทเวนตี้วัน ประเทศไทย, มูลนิธิคุณพ่อเรย์, มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย, ชมรมคริสเตียนพัทยา, มูลนิธิพันธกิจข่าวประเสริฐ, บริษัทพยุงค์พงษ์, บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน  และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)