ภาพข่าว

  การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (4 กันยายน 2561) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางกิ่งกาญจ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ 1 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ 2 และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และสรุปโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยกองแผนงานและงบประมาณ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)