ภาพข่าว

  โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 09.30 . นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี 2 พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา รองอธิบดี 3 เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ณ ห้องสัมมนา 01 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด และ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ทีปรึกษาสำนักงาน ก... เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารกรมพินิจฯ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมพินิจฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป   


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)