ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็ก ในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๑) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็ก ในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สิทธิเด็กในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ครูจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและเยาวชนในพื้นที่

ในการนี้ พันจ่าตรีพงษ์พัน แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูฮัมหมัดรอฟิอี มูซอ อาจารย์ประจำคณะ และคณะทำงานจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)