ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๑) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี โดยมีพันจ่าตรีพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้อธิบดีได้ให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และให้แนวคิด ข้อเสนอแนะในการดูแลบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนแก่เจ้าหน้าที่ โดยให้ความสำคัญกับความเข้าใจ ในความแตกต่างและความจำเป็นในการได้รับการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล การดูแลความเป็นอยู่พื้นฐาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงและเสริมสร้างความพร้อมในการเข้ารับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูของเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่งผลให้การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)