ภาพข่าว

  นำร่องทดลองการนำ Skype for Business Web Schedule ไปใช้ในระบบการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ . นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี ๑ นายอภิชาต จารุศิริ       รองอธิบดี ๒ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมพินิจฯ  ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบเครือข่ายของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช (AIS) โดยการนำSkype for Business Web Schedule มาใช้ประโยชน์ในระบบการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน จากคุณวิไล เคียงประดู่ ตำแหน่ง ผู้ช่วกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรืเอไอเอส พร้อมด้วยคณะทีมงาน โดยมติในที่ประชุมลงความเห็นให้จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรีเป็นสองจังหวัดนำร่องทดลองการนำ Skype for Business Web Schedule ไปใช้ในระบบการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน  ณ ห้องประชุม  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ๑) ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)