ภาพข่าว

  ครบรอบ 16 ปี กรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ16 ปี โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี 1 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี 2 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีด้วย โอกาสนี้ กรมคุมประพฤติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 16 ปี ในส่วนของกรมคุมประพฤติ นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤตินายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และในส่วนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

57
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)