ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี 1 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี 2 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี 3 และคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี  ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)