ภาพข่าว

  "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)  นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑" พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของประเทศไทย" โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ โดยความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)