ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสุรัสวดี เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ. ลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)