ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ . นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารสังกัดกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี   ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจัก กรุงเทพมหานคร  

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)